Montag, 13. Oktober 2014

WURFKOMBINATIONEN

sasae tsuri komi zu harai goshi 





osoto gari zu hidari sasae tsuri komi ashi



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen